جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 921
  • بازدید دیروز : 1722
  • بازدید این ماه : 39251
رفع تصرف از 52 هکتار اراضی ملی بخش کرون

به دستورریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تیران و کرون مبنی برتعیین تکلیف پرونده های سنواتی و اجرای احکام صادره از مرجع قضایی ، با هماهنگی و حضورنماینده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون از 52 هکتاراراضی ملی بخش کرون رفع تصرف انجام پذیرفت.

استخدام 554 نفر نیرو درسازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور

مدیرکل امور اداری سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور درگردهمایی رؤسای اموراداری ، رفاه وپشتیبانی استانهای منطقه یک کشور که دراصفهان برگزار شد بااعلام این خبر گفت: هرساله تعداد زیادی ازهمکاران درسطح کشور بازنشست می شوند ودرحال حاضر کمتراز50 درصد ازپست های چارت سازمانی خالی است . امیداست جذب تعداد 554 نفر نیرو درسطح کشور اجرایی شود.

جلسه آموزشی آشنایی با راهکارهای خشکسالی برگزارشد

رئیس اداره آموزش وترویج اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان بااعلام این خبرگفت : به منظور آشنایی با وضعیت بحرانی وکمبود آب درشهر اصفهان وحساسیت این موضوع با حضورمدیرخانه فرهنگ شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان این جلسه آموزشی یکروزه برگزارشد.

بازدید کارشناسان مسئول بخش مخاطرات طبیعی فائو ازآران وبیدگل

به منظور آماده سازی تدوین طرح مقابله با ریز گردها ، کارشناس مسئول بخش مخاطرات طبیعی فائو ازفعالیت هاوعملکرد بخش بیابان درآران وبیدگل بازدید کرد.

بند خاکی دستکن از توابع شهرستان شاهین شهر ومیمه آبگیری شد

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزد اری استان اصفهان اعلام کرد: دراثر بارندگیهای روزهای اخیر این بند توانسته است بیش از یک میلیون متر مکعب سیلاب را کنترل وپس از کاهش سرعت وتأخیر درزمان جاری شدن آن درمسیر رودخانه اصلی جاری نماید.

آبگیری پروژه های آبخیزداری شهرستان نطنز در فروردین 1397

به گزارش کارشناس آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز در اثر بارندگیهای اخیر، تعدادی از پروژه های آبخیزداری این شهرستان آبگیری شدند.

اجرای طرح مدیریت کوچ دراستان اصفهان

رئیس مرتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: اعتباری بالغ بر 3 میلیارد وهشتصد میلیون ریال برای انجام این طرح درنظر گرفته شده است.

سخن روز

شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید

آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک