جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
 • بازدید امروز : 1464
 • بازدید دیروز : 4876
 • بازدید این ماه : 90491
عناوین مهم خبری :
معرفی اداره بهره برداری
   اداره بهره برداری مسئول مطالعه و شناسایی رویشگاهای محصولات غیر جوبی و غیر علوفه ای جنگل و مرتع،(گیاهان دارویی ، صنعتی ، خوراکی و...) برنامه ریزی و مدیریت نحوه بهره برداری، تولید و حمل و صادرات محصولات استحصال شده در استان و توسعه کشت گونه های دارویی ـ صنعتی در عرصه های ملی می باشد
وظایف اداره بهره برداری بطور مختصر به شرح زیر است:
1- شناخت ظرفیت ها ، اولویت ها و مناطق حساس و آسیب پذیر در زمینه محصولات فرعی و ذخایر ژنتیکی موجود و برنامه ریزی در راستای حفاظت ، احیاء و بهره برداری پایدار رویشگاه های موجود
2- تهیه طرح های بهره برداری محصولات فرعی
3- کشت گیاهان دارویی- صنعتی در اراضی ملی
4- عقد قراردادهای بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع و پی گیری وصول بهره مالکانه
5- صدور  پروانه حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع
6- صدور مجوز صادرات محصولات فرعی جنگلی و مرتعی (دارویی-صنعتی)
.
تعریف محصولات غیرچوبی و غیر علوفه ای جنگل و مرتع
اندام رویشی و زایشی گیاهان، صمغ ها، شیرابه، مان و گال و سایر مواد استحصال شده در عرصه از گیاهان جنگلی ومرتعی که کاربری غیر علوفه ای و غیر چوبی دارند و به عنوان گیاهان یا فرآورده های دارویی ـ صنعتی، ادویه ای،تغذیه ی و زینتی شناخته می شوند جزو محصولات غیر چوبی و غیرعلوفه ای جنگل و مرتع به شمار می روند
 

پتانسیل (ظرفیت های) موجود در استان اصفهان:
از میان 7800 گونه گیاهی کار شده ایران، 1500 گونه به نوعی دارای خواص اشاره شده می باشندکه حدود 140 گونه بطور مشخص دارای تقاضای مصرف در بازارهای داخل و خارج هستند. در استان اصفهان نیز حدود 300 گونه گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی رشد می کنند که 45 گونه جزء اقلام اقتصادی و درآمدزا برای بهره برداران بومی و عرفی عرصه های ملی محسوب می شوند.
در حال حاضر اداره بهره برداری سطحی معادل 889546هکتار را از رویشگاه های محصولات فرعی (گیاهان دارویی صنعتی) استان را در قالب 129 طرح احیاء و بهره برداری مطالعه کرده. 129 طرح بهره برداری مطالعه شده به ترتیب شامل 710910 هکتار کتیرا، 61808 هکتار آنغوزه و 14879  هکتار باریجه و 51779 هکتار اشنان و 13451 هکتار کرفس کوهی و 36719 هکتار سایر محصولات می باشد. علاوه بر این بهره برداری از محصولاتی از جمله موسیر، انواع آویشن کوهی و شیرازی، مهلب، میوه بلوط، نسترن وحشی، زیره سیاه، ... طبق جدول شماره یک در قالب قرارداد فروش و پروانه بهره برداری (محصولات مجاز مشروط) و یا بصورت آزاد و بدون عقد قرارداد (محصولات مجاز) انجام می شود. لازم به ذکر است میزان برداشت  45 گونه گیاهان داروئی صنعتی در رویشگاه های سطح استان متاثر از شرایط اقتصادی بهره برداران، تقاضای بازار و شرایط بازار می باشدو همچنین با توجه به شرایط اکولوژیکی رویشگاه ها هر سال دچار تغییرات و نوساناتی میشود
 
. ولی  بطور متوسط میزان برداشت و تولید سالانه محصولات فرعی مراتع و جنگل های استان 2844  تن  به ارزش 163000  میلیون ریال میباشد و اشتغال ایجاد شده از این محل 329643  نفر روز برآورد میگردد. لازم به ذکر است این محصولات بصورت خام بوده و پس از فرآوری در صنایع داروسازی، آرایشی بهداشتی و غذایی ارزش محصولات نهایی و فرآوری شده به مراتب افزایش می یابد. یکی از مهمترین فواید بهره برداری محصولات فرعی،  ایجاد منبع درآمد جایگزین برای بهره برداران منابع طبیعی در مقابله با  چرای دام و فشار بر مراتع و جنگلها، وکاهش شخم و تخریب زمین های جنگلی و مرتعی است. به بیان دیگر با ایجاد درآمد در تولید گیاهان داروئی-صنعتی می توان فعالیت ها و رفتار های مخرب زیست محیطی در جنگل ها و مراتع را کاهش داد و درآمدی پایدار و سازگار با زیست بوم طبیعی برای جوامع محلی ایجاد نمود.
..
 
 
 
 
میزان تولید و مساحت رویشگاه های گونه ها ی طبیعی  که بهره برداری می شوند به شرح  زیر است:درآمد
(میلیون ریال)
اشتغال بالفعل در سال
    (نفر روز)
تولید بالفعل در سال (کیلوگرم تولید بالقوه در سال (کیلوگرم) مساحت مفید     رویشگاهها (هکتار)   محصول
5200 13000 6500 25600 128000 آنغوزه
345 1266 3800 850000 42500 آویشن شیرازی
641 2136 8010 1172880 46915 آویشن کوهی
1170 3902 23410 2032260 67742 ارژن
172.15 580 8700 995315 199063 اسپند
0 0 0 3193389 106446 اشنان
0 0 0 1000 2 انار
107 358 488 129930 4331 بن سرخ
3186 10621 79660 7266510 242217 بادام کوهی
2100 6000 3000 56793 17210 باریجه
5944 19813 1486000 11899200 29748 بلوط
154 513 2200 100200 10020 بنه و خنجوک
72 240 1800 13000 650 بومادران
1200 4000 6000 1800000 3600 بیلهر
50 167 200 160980 1341.5 پنیرک
22.5 75 375 5190 173 پونه
2262 7541 32320 1718750 68750 تره کوهی
399 1330 2130 2196603 73220 چای کوهی
0 0 0 317000 15850 خارشتر
34 112 420 5540 277 خاکشیر ایرانی
30 100 150 3600 360 ختمی
درآمد
(میلیون ریال)
اشتغال بالفعل در سال
(نفر روز)
تولید بالفعل در سال (کیلوگرم) تولید بالقوه در سال (کیلوگرم) مساحت مفید رویشگاه ها (هکتار) محصول
257 858 51500 104037700 4161509 درمنه
345 1150 11500 4141000 41410 ریواس
62 207 1240 16650 666 زرشک
204 679 582 11400 720 زرین گیاه
2891 1160 870 4130 20650 زیره سیاه
815 2716 12535 31000 310 سماق
0 0 0 353150 70630 شکرتیغال
120 400 10000 4455390 148513 شنگ
0 0 0 312000 1040 شیرین بیان
245 817 3500 52725 1055 علف چای
10727 35758 30650 3687300 122910 قدومه
10000 33333 500000 4500000 4500 کلوس(کرفس کوهی)
37005 35243 26432 160205 114432 کتیرا مفتولی
68501 114169 171254 1028820 395700 کتیرا خرمنی
1205 4017 120500 71700400 358502 کنگر
450 1500 3000 4000 10 گردو
480 1600 3000 165000 5500 گل حسرت
400 1333 200 200 200000 گز انگبین
800 2667 10000 201000 2010 محلب
136 453 6800 426000 28400 مریم نخودی
5009 16863 189540 17700600 59002 موسیر
480 1600 24003 805000 805 نسترن وحشی
10 33.3 250 131001 1310 هندوانه ابوجهل
400 1333 2000 5000 5000 قارچ
163630 329643 2844519 247873411 6802999 جمع
 


درآمد
(میلیون ریال)
اشتغال در سال
 (نفر روز)
تولید بالفعل در سال (کیلوگرم تولید بالقوه در سال (کیلوگرم) مساحت مفید رویشگاه ها (هکتار)   محصول
0.7725 3862.5 51500 104037700 4161509 درمنه
287.5 1437.5 11500 4641000 41410 ریواس
28.8 144 1640 16650 666 زرشک
96.4 482 482 11400 720 زرین گیاه
261 1305 870 4130 20650 زیره سیاه
501.4 2507 12535 31000 310 سماق
- - - 353150 70630 شکرتیغال
80 400 10000 22815390 148513 شنگ
0 0 0 312000 1040 شیرین بیان
105 525 3500 52725 1054.5 علف چای
3065 15325 30650 3687300 122910 قدومه
5000 25000 500000 4500000 4500 کلوس(کرفس کوهی)
18859.2 88896 29632 164432 1159432 کتیرا مفتولی
19700 98500 98500 727200 236000 کتیرا خرمنی
205 1025 20500 81300400 358502 کنگر
150 750 3000 4000 10 گردو
150 750 3000 165000 5500 گل حسرت
84 420 70 150 200000 گون گزی
200 1000 10000 201000 2010 محلب
204 1020 6800 426000 28400 مریم نخودی
4738.5 23692.5 189540 24701000 59002 موسیر
240.03 1200.15 24003 805000 805 نسترن وحشی
2.5 12.5 250 431001 4310.01 هندوانه ابوجهل
30 150 200 2500 5000 قارچ
66329.7 330136.2 2724184.5 291744038 7698279.6 جمع
 
 
چشم انداز بهره برداری گیاهان دارویی در سالهای آینده
با عنایت به اینکه کشور ایران به علت داشتن گونه های گیاهی منحصر به فرد، تنوع گونه ای و آفتاب و انرژی فراوان مزیت نسبی قابل توجهی برای تولید و صادرات گیاهان دارویی ـ صنعتی دارد و از طرفی بهره برداری از رویشگاههای طبیعی به علت تهدید ذخایر ژنتیکی و تهدید سلامت و توالی اکوسیتم توصیه نمی شود، لذا در چشم انداز آینده باید اولاً گونه های دارویی و بومی را زراعی و اهلی نماییم و ثانیاً دراراضی دیم و مناطقی با بارندگی بالای 350 میلیمترنسبت به توسعه کشت گیاهان دارویی اقدام نمود. کشت دیم گیاهان دارویی از آن نظر مورد تاکید است  که در این گونه ها به علت مقاومت به خشکی قابلیت سازگاری زیادی به اقلیم خشک کشور ما دارند به خصوص اینکه طبق برآورد هیدرولوژیست ها در کمتر از 20 سال آینده اکثر سفرهای آب زیر زمینی که بطور بی رویه در معرض برداشت هستند خشک شده و در اکثر دشتهای ایران ، آبی برای پمپاژ و مصرف در کشاورزی وجود نخواهد داشت و تنها سرمایه گذاری در کشت دیم و در اکثر دشت های ایران آینده روشنی خواهد داشت.
اهداف و وظایف اداره بهره برداری
 1. شناسایی رویشگاهی و ظرفیت های بهره برداری و تولید در عرصه های منابع طبیعی
 2. شناسایی رویشگاهی و گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض و حفاظت از آنها
 3. تدوین سیاستهای بهره برداری با توجه به اصل حفاظت ذخایر ژنتیکی ومنابع پایه (آب، خاک، گیاه)
 4. در نظر گرفتن نیاز داخلی، وضعیت بازارهای مصرف خارجی و معشیت و اقتصاد بهره برداران منابع طبیعی در سیاست گذاریها
 5. تهیه طرح های احیاء و بهره برداری برای محصولات ، گونه ها و اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر (گونه های مجاز مشروط)
 6. عقد قرارداد بهره برداری طبق مفاد طرح احیاء و نظارت بر بهره برداری با اصل حفظ منابع پایه و ذخایر ژنتیکی
 7. هماهنگی با سایر بخش های منابع طبیعی (مرتع، جنگل، بیابان، آبخیز) در مطالعات تهیه طرح و بهره برداری
 8. توسعه کشت گونه های دارویی ـ صنعتی بومی در عرصه های طبیعی مستعد با در نظر داشتن کاهش فشار به عرصه های منابع طبیعی (چرای مفرط، شخم و شیار اراضی شیب دار و...) و ایجاد منبع درآمد مناسب و جایگزین دام برای بهره برداران عرفی
 9. انتقال و واگذاری کلیه مراحل بهره بردارای (تهیه طرح احیاء و بهره برداری، نظارت بر بهره برداری، بازنگری طرح، حفاظت از عرصه) به تشکل های بهره برداران و جوامع محلی در راستای کاهش تصدی گری دولت (اصل 44 قانون اساسی)
 10. زمینه سازی اهلی نمودن و زارعی نمودن گونه های دارویی بومی با هدف افزایش تولید و بهره وری و حفاظت ازرویشگاههای بکر و ذخایر ژنتیکی
 11. ممانعت از بهره برداری غیر مجاز و برخورد با عوامل تخریب رویشگاهها و تولید و حمل محصولات قاچاق (با هماهنگی یگان حفاظت و اداره حقوقی)
 12. آموزش اصول بهره برداری و ترویج روش های مدرن و انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی با هدف افزایش ضریب زنده مانی پایه های مولد، افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقاء کیفیت محصول تولید شده (با هماهنگی بخش های تحقیقاتی و اداره آموزش و ترویج)
 13. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اهمیت ذخائر ژنتیکی و رویشگاههای طبیعی، عوامل تهدید کننده و جلب مشارکت مردمی و آماده سازی مدیران و مسئولان استان از طریق تهیه فیلم، برگزاری نمایشگاه، رسانه های عمومی و صدا و سیما (با هماهنگی  روابط عمومی)
 14. مشخص نمودن نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی بخش اجرا و انعکاس آن به دستگاههای مسئول (تحقیقات، دانشگاه، شهرک های علمی تحقیقاتی، NGO ها ....) و حمایت مالی و اداری از انجام تحقیقات مربوطه
 15. حمایت از ایجاد تشکل های جوامع محلی و تعاونیهای بهره برداران با هدف واگذاری بلند مدت طرح ها به بخش خصوصی، حمایت از کارگاهها و صنایع فرآوری محلی، کاهش واسطه ها و بهبود اقتصاد خانوار بهره برداران.
 16. حمایت از افراد کارآفرینی و علاقمند و سرمایه گذاری در بخش تولید، کشت و فن آوری و بازاریابی گیاهان دارایی ـ صنعتی دیم از طریق اعطای زمینی مورد نیاز و تسهیلات
 17. هماهنگی با تجار و صادر کنندگان محصولات خام و فرآوری شده در راستای بهبود شرایط بازار و تسهیل در امور بازرگانی و صدور پروانه حمل
 18. حمایت از صنایع فرآوری (داروسازی، آرایشی، بهداشتی، غذایی ...) مرتبط با بخش گیاهان دارویی با هدف استفاده از ظرفیت های خالی ، جلوگیری از صادرات مواد خام و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور
 19. برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و انتقال تجربیات بین دستگاههای مرتبط (سازمان جهاد کشاورزی استان، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، بخش صنایع تبدیل و فرآوری و...)
 20.  
اعتبارات و پروژه ها:
از سال 1391 و همگام با انتقال  وظایف اداره بهره برداری به زیر مجموعه دفتر امور مراتع سازمان در حال حاضر  هیچ اعتبار دولتی برای این بخش  پیش بینی نشده است.
 
عملکرد اداره بهره براری درطول 5 سال گذشته (بطور متوسط سالانه)
 1. تهیه طرح های بهره برداری و احیاء بطور متوسط سالانه 30000 هکتار
 2. نظارت بر بهره برداری (انعقاد قرارداد بهره برداری)و انجام عملیات احیاء بطور متوسط سالانه 350000 هکتار
 3. کشت گیاهان مولد محصولات غیر چوبی (حوزه صیانت) بطور متوسط سالانه 500 هکتار
 4. کشت گیاهان دارویی دیم بطور متوسط سالانه 15 هکتار اعتبار ملی صیانت زاگرس و تسهیلات بانکی
 5. صدور پروانه حمل برای تولید کنندگان (بهره برداران) و صادر کنندگان سالانه 500000 کیلوگرم


شرح روند های اداره بهره برداری
روند 1 - اداره بهره برداری
 

 1.  عنوان: تهیه طرح بهره برداری محصولات فرعی (بهره برداران منابع طبیعی )
 
 1. هدف: مطالعه ظرفیت و قابلیت رویشگاههای محصولات فرعی جنگل و مرتع و برنامه ریزی فنی واقتصادی نحوه برداشت محصول.
 2.  دامنه عملکرد: استان اصفهان.
 3. تعاریف: شرایط کلی: برآورد قابلیت رویشگاه، میزان تولید، امکانات و سرمایه گذاری مورد نیاز سهم مجری ،محاسبات هزینه، سود خالص و سهم بهره مالکانه دولت و پیش بینی و برنامه ریزی عملیات اصلاحی و احیایی با در نظر گرفتن استمرار تولید و حفظ پایه های مولد مادری (برای محصولات مجاز مشروط تهیه طرح قبل از بهره برداری الزامی است).
 4. مدت زمان اجرای کار: درصورت تقبل هزینه مطالعه از جانب متقاضی بین 6 ماه تا 1 سال و در صورت درخواست استفاده از اعتبارات دولتی در صورت تخصیص بین 1 تا 3 سال (با توجه به اولویت بندی)
 5. مراحل و شرح خدمات:
6-1- ارائه درخواست به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.
6-2- بررسی اولیه درخواست در شهرستان وارجاع به اداره کل در صورت احراز شرایط.
6-3- بررسی درخواست در کمیته گیاهان دارویی – صنعتی اداره کل و معرفی متقاضی به شرکت مشاور برای تهیه طرح .
6-4- تصویب طرح در کمیته فنی اداره کل و تحویل یک نسخه به متقاضی (بهره بردار عرفی).
7- مدارک مورد نیاز: داشتن یکی از مدارک زیر به همراه کارت شناسایی معتبر.
پروانه مرتعداری ،  طرح مرتعداری ،  طرح جنگل کاری،  وکالت نامه از صاحب پروانه یا طرح مرتعداری
 معرفی نامه از نماینده مرتعداران یا شورای روستا برای عرف های مشاعی مرتعداری روستایی.
 
 
 
 
 
 
روند 2 - اداره بهره برداری
 

 1. عنوان: کشت گیاهان دارویی- صنعتی در اراضی ملی
 
 1. هدف: اشتغالزایی و بهبود درآمد بهره برداران عرصه های منابع طبیعی، جایگزینی روش های معیشتی دامداری و زراعت دیم غلات با روش های تولید پایدار و سازگار با اکوسیستم ، حمایت از صنایع فرآوری
 2. دامنه عملکرد: استان اصفهان .
 3. تعاریف: شرایط کلی: به منظور افزایش درآمد و بهبود معیشت بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و جایگزینی روش های تولید سازگاربا محیط زیست با رفتارهای مخرب از جمله دام مازاد، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان از کشت گیاهان دارویی- صنعتی چوبی و سازگار به شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان در شرایط دیم و بدون نیاز به آبیاری  حمایت می کند، زمین مورد نظر باید داری شیب ملایم، خاک حاصلخیز با عمق مناسب باشد و اولویت با بهره برداران عرفی و بومی منطقه است.
 4. مدت زمان انجام کار: پس از آزاد سازی عرصه و کسب رضایت بهره برداران عرفی 6 ماه .
 5. مراحل و شرح اقدامات:
6-1- ارائه درخواست و معرفی زمین مورد نظر به اداره منابع  و آبخیزداری شهرستان.
6-2- بررسی مقدماتی در شهرستان و در صورت احراز شرایط تنظیم فرم گزارش وضعیت عرصه و ارجاع به اداره کل استان.
6-3- طرح موضوع در کمیته گیاهان دارویی، صنعتی اداره کل استان.
6-4- در صورت وقوع عرصه در محدوده طرح مرتعداری اخذ رضایت مرتعدار و کسر محدوده مورد نظر از سند طرح مرتعداری و درصورت وقوع عرصه در محدوده چرای دام اخذ رضایت دامدار با رعایت تبصره 1 ماده 47 .
6-5- معرفی متقاضی به شرکت مشاور جهت تهیه طرح ماده 3 در قالب شرح خدمات.
6-6- تصویب طرح در کمیته فنی اداره کل.
6-7- معرفی متقاضی به دفترخانه جهت تنظیم قرارداد ماده 3.
7- مدارک مورد نیاز: پروانه مرتعداری -طرح مرتعداری یا مدارکی دال بر بهره بردار بودن سامانه عرفی مورد نظر - کارت شناسایی معتبر- رضایت نامه از نماینده مرتعداران یا شورا در عرف های مشاعی
 
 
 
روند 3 - اداره بهره برداری
 

 1.  عنوان: بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع
 
 1. هدف: اشتغالزایی، حمایت از تولیدات داخلی، بهبود درآمد بهره برداران منابع طبیعی، افزایش صادرات غیرنفتی.
 2. دامنه عملکرد: استان اصفهان.
 3. تعاریف: شرایط کلی: ایجاد درآمد و اشتغال برای بهره برداران منابع طبیعی و زیر بخش  های صنایع فرآوری و صادرات بهره برداری و توانایی رویشگاهها به گونه ای که منابع پایه و حوزه آبخیز حفظ گردد و خسارتی به بقاء و زاد آوری رویشگاههای طبیعی و پایه های مولد وارد نگردد.
 4. مدت زمان انجام کار: از اردیبهشت ماه به مدت 6 ماه.
 5. مراحل و شرح خدمات:
6-1- ارائه درخواست به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در ابتدای اردیبهشت ماه.
6-2- بررسی درخواست متقاضی با توجه به شرایط رویشگاه، آمادگی پایه های مولد، داشتن طرح بهره برداری مصوب، انجام تعهدات بهره برداری های  سنوات گذشته سهم مجریان، ذیحق بودن متقاضی و کسب مجوز از اداره کل استان.
6-3- واریز سهم بهره مالکانه دولت به حساب خزانه و ارائه ضمانت نامه معتبر از جانب متقاضی به اداره شهرستان .
6-4- تنظیم قرارداد فروش (پروانه بهره برداری) و قرارداد اجرای طرح احیاء با اداره شهرستان.
6-5- شروع بهره برداری و انجام کار طبق مفاد قرارداد و کتابچه طرح بهره برداری و همکاری با مامورین نظارت شهرستان.
6-6- بازگرداندن عرصه به اداره منابع شهرستان و استرداد ضمانت نامه ها در پایان مدت قرارداد.
7- مدارک مورد نیاز: کارت شناسایی معتبر، طرح یا پروانه مرتعداری ، جنگلداری سامانه مورد نظر - طرح بهره برداری مصوب ازمحصول مورد نظر -رضایت نامه از بهره بردار محدوده طرح برای متقاضیان غیر بومی و خارج از عرف مذکور.
* نکته : درصورت نداشتن طرح بهره برداری ، تهیه طرح مرتعداری تلفیقی با هزینه مجری (متقاضی ) قبل از عقد قرارداد ضروری است .

روند 4 - اداره بهره برداری
 

 1. عنوان: درخواست پروانه حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع
 
 1. هدف: جلوگیری ازبهره برداری، تولید و حمل محصولات غیر مجاز و قاچاق با هدف حفظ رویشگاهها.
 2. دامنه عملکرد: استان اصفهان.
 3. تعاریف: شرایط کلی: جهت جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز محصولات فرعی جنگل و مرتع و حفظ رویشگاهی و استمرار تولید، لازم است محصولات مجاز و غیر مجاز از هم قابل تفکیک باشند و بتوان با حمل و صادرات محصولات غیر مجازی که باعث تخریب اکوسیستم های طبیعی و منابع پایه    می گردند برخورد نمود. لذا پروانه حمل به محصولاتی اعطاء می شود که طبق قرارداد و با نظارت دولت بهره برداری شده اند.
 4. مدت زمان انجام کار: یک هفته.
 5.  مراحل و شرح اقدامات:
6-1- ارائه محصول بهره برداری شده طبق قرارداد بهره برداری (روند 3 ) به مامور اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محل برداشت محصول در پایان فصل بهره برداری در یک مرحله توسط بهره بردار طرف قرارداد.
6-2- تنظیم صورتجلسه موجودی انبار با امضاء 2 نفرمامور منابع طبیعی با ذکر نوع و میزان محصول برداشت شده و تحویل یک نسخه صورتجلسه به متقاضی پروانه حمل.
6-3- ارائه صورتجلسه موجودی انبار به اداره کل استان به همراه درخواست متقاضی پروانه حمل.
6-4-  صدور پروانه حمل با امضاء مدیر کل و مهر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به نام متقاضی
7- مدارک مورد نیاز: پروانه بهره برداری و قرارداد فروش، گواهی تأییدانجام تعهدات احیایی از شهرستان مربوطه، کارت شناسایی معتبر .
                       

                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روند 5 – سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور - وزارت جهاد کشاورزی
 
1- عنوان: صدور مجوز صادرات گیاهان دارویی-صنعتی(محصولات فرعی جنگل ومرتع )
 
2- هدف:  افزایش صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی، حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری غیر مستقیم از    بهره برداریهای  غیر مجاز.
 
3- دامنه عملکرد: کل کشور
4- تعاریف: شرایط کلی: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق بخشیدن به  صادرات غیر نفتی ، برای محصولات فرعی جنگل و مرتع که با مجوز سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور بهره برداری گردیده اند و بهره مالکانه متعلقه به حساب خزانه داری کل  واریز شده است؛ بلامانع بودن صادرات این گونه محصولات از جانب  وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور اعلام میگردد.
5- مدت زمان انجام کار: 3 روز.
6-  مراحل و شرح اقدامات:
6-1-ارائه پروانه حمل به استان مبداء جهت تایید وارسال معرفی نامه به سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور
6-2- ارائه پروانه های حمل معتبر ( صادر شده توسط مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مربوطه)  به معاونت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور با ذکر مبداء، مقصد و گمرک مربوطه .
6-3- ارجاع درخواست به دفتر امور منابع جنگلی یا دفتر امر مرتع و بررسی موضوع و ارجاع  درخواست به  دفتر برنامه ریزی و بودجه  جهت  بررسی و تنظیم درخواست مجوز صادرات.
6-4-  ارسال نامه درخواست مجوز صادرات به معاونت برنامه ریزی اقتصادی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی .(دفتر مقررات صادرات وواردات )
6-5- صدور مجوز صادرات محصولات برای گمرکات مورد نظر متقاضی و دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی.
7- مدارک مورد نیاز: پروانه حمل معتبر محصولات مورد نظر؛ در صورتیکه پروانه حمل به نام  متقاضی صادرات  نمیباشد معرفی نامه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مربوطه مورد نیاز است؛ کارت بازرگانی ؛ کارت شناسایی

بازدید : 10720
18 شهریور 1392 ساعت 11:25 ق.ظ
سخن روز

هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد ، بکوش تا تو را نشناسد . امام حسن (ع)

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک